ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง จ้างออกแบบออกแบบปรับปรุงหอพักอาคารพระบรมคุณ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง จ้างออกแบบออกแบบปรับปรุงหอพักอาคารพระบรมคุณ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

Banner-รอบ-2

การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 กำหนดการรับสมัครเข ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบสำรองไฟฟ้าฉุกเฉิน สำหรับลิฟต์โดยสาร อาคาร สิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบสำรองไฟฟ้าฉุกเฉิน สำหรับลิฟต์โดยสาร อาคาร สิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมองศาคงที่จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมองศาคงที่จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อชุดหุ่นฝึกจำลองการเจาะเลือด การให้ยาและสารละลายทางหลอดเลือดดำ อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อชุดหุ่นฝึกจำลองการเจาะเลือด การให้ยาและสารละลายทางหลอดเลือดดำ อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

web-corona-09

ประกาศ เรื่อง มาตรการในการควบคุมและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 9

ประกาศ เรื่อง มาตรการในการควบคุมและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 9

Recruit-Master-degree

ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564

กำหนดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2564 สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และสาขาการพยาบาลเด็ก ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสว ...

-1-02

การรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564

รายละเอียดการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 ประเภทแฟ้มประวัติผลงาน (Portfolio) รอบที่ 2 ประเภทโควตาภาคตะวันออก ...

auction-hammer

ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารอาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา งานวิศวกรรมบำรุงรักษาอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

auction-hammer

ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรักษาความสะอาด ดูแลสวนและภูมิทัศน์ อาคารสิรินธรานุสรณ์๖๐ พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง