กิจกรรมร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา

2 กรกฎาคม 2563 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากรสถาบัน  จัดกิจกรรมร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา ณ วัดปทุมวณารามราชวรวิหาร เพื่อเป็นการสืบสารประเพณีอันดีงาม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยสืบไป

Comments are closed.