25651112-_DSC5088

กิจกรรมโครงการสรรหา “กุลบุตรและกุลธิดากาชาด ประจำปี 2565”

🔺เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565
🔷อาจารย์ ดร.วิไลเลิศ คำตัน ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ฯ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้เข้าร่วมงาน กิจกรรมโครงการสรรหา “กุลบุตรและกุลธิดากาชาด ประจำปี 2565”
—————————————–
👏โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์
ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีประกาศผลการตัดสิน
และนางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย
พร้อมทั้งผู้บริหารสภากาชาดไทยเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้
👉ณ ศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา
งานประชาสัมพันธ์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ขออนุญาตเผยแพร่ภาพและข่าวประชาสัมพันธ์ที่มีภาพบุคคลในกิจกรรมดังกล่าว

Comments are closed.