กิจกรรม English Festival (LOI KRATHONG)

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยชมรมภาษาอังกฤษ ฝ่ายวิชาการ สโมสรนักศึกษา ได้จัดกิจกรรม English Festival โดยได้จัดกิจกรรมในรูปแบบ Asian International festival (LOI KRATHONG) เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ณ โถงอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สถาบันการพยาบาลศรีสรินทิรา สภากาชาดไทย

Comments are closed.