LINE_ALBUM_กิจกรรม STIN ร่วมใจบริจาคโลหิต_221226_3

กิจกรรม STIN ร่วมใจบริจาคโลหิต ประจำเดือนธันวาคม 2565

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้จัดกิจกรรม STIN ร่วมใจบริจาคโลหิต ประจำเดือนธันวาคม 2565 ซึ่งมีบุคลากรสถาบันและนักศึกษาพยาบาลเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 15 คน ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ซึ่งการบริจาคโลหิตเป็นการทำความดี รูปแบบหนึ่งแสดงให้เห็นถึงความเสียสละเพื่อส่วนรวม และเป็นการทำความดีแบ่งปันความสุขให้ผู้อื่นด้วยการบริจาคโลหิตโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

Comments are closed.