ขอเชิญร่วมต้อนรับและรับฟังการบรรยายพิเศษ

เรื่อง “Transitions Theory: From Phenomenon to Nursing Education, Research, and Practice” โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อฟาฟ อิบราฮิม เมลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา

Comments are closed.