2

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณวรา ลัคนาโฆษิต นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 ตำแหน่ง ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ชมรมนิสิตนักศึกษาพยาบาลแห่งประเทศไทย ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศด้านการสนับสนุนองค์กรนิสิตนักศึกษา/การบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ ประจำปี 2565

Comments are closed.