1

ขอแสดงความยินดีกับ นายวรากร วัฒนกาล นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ตำแหน่งรองประธาน คนที่ 2 ชมรมนิสิตนักศึกษาพยาบาลแห่งประเทศไทย ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศด้านการสนับสนุนองค์กรนิสิตนักศึกษา/การบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ ประจำปี 2565

Comments are closed.