ครบรอบวันคล้ายวันก่อตั้งสภาการพยาบาล ปีที่ 34

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี พร้อมผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมงานครบรอบวันคล้ายวันก่อตั้งสภาการพยาบาล ปีที่ 34  ในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 ณ สภาการพยาบาล

Comments are closed.