จัดบริการวิชาการ เพศศึกษาและการป้องกันการติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ที่ชุมชุนนิมิตรใหม่ ซอย1

วันที่16กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์บริการการพยาบาล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดย ผู้อำนวยการศูนย์บริการการพยาบาล คณาจารย์จากสาขาผดุงครรภ์ฯ จัดบริการวิชาการเพศศึกษาและการป้องกันการติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ที่ชุมชุนนิมิตรใหม่ ซอย1โดยให้ความรู้ การฝึกทักษํะการป้องกันการติดต่อทางเพศสัมพันธ์ให้กับเยาวชน จำนวน 90 คน

Comments are closed.