จัดฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ นอกเวลาราชการ ประจำปี 2563

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยคณะทำงานการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกัน ควบคุมและปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย จัดฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ นอกเวลาราชการ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 16.30 น.

Comments are closed.