ดนตรีบำบัดและการออกกำลังกายโดยการร้องเพลง

ศูนย์บริการการพยาบาลด้านผู้สูงอายุ  จัดกิจกรรมดนตรีบำบัดและการออกกำลังกายโดยการร้องเพลงบรรยายโดยได้รับเกียรติจากคุณโฉมฉาย ฉัตรวิไล. และอาจารย์กฤษฎา สุขสำเนียง เป็นวิทยากรให้ความรู้ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา โดยจัดเป็นรูปแบบ on line ผ่านโปรแกรม Zoom มีผู้ชมทาง online จำนวน 50 คน และผู้ชมแบบ on site จำนวน 15 คน

Comments are closed.