บริการวิชาการที่ชุมชนต้นแบบนิมิตใหม่ ซอย 1

วันที่ 16 สิงหาคม 2563 ศูนย์บริการการพยาบาลด้านผู้สูงอายุ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดบริการวิชาการที่ชุมชนต้นแบบนิมิตใหม่ ซอย 1 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.มีการคัดกรองภาวะสุขภาพประชาชน ด้านความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด คัดกรองความเครียด ให้คำแนะนำด้านบริการสุขภาพ ในการดูแลตนเอง
พร้อมมอบของที่ระลึกผู้เข้ารับบริการ เป็นหน้ากากผ้า จากสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย

Comments are closed.