ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารพระบรมคุณ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Comments are closed.