ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหุ่นฝึกทักษะการพยาบาลผู้ใหญ่ อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหุ่นฝึกทักษะการพยาบาลผู้ใหญ่ อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อชุดฝึกทักษะการปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อชุดฝึกทักษะการปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ต่ออายุสมาชิกฐานข้อมูลออนไลน์ทางการพยาบาล ProQuest Nursing and Allied Health Premium โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ต่ออายุสมาชิกฐานข้อมูลออนไลน์ทางการพยาบาล ProQuest Nursing and Allied Health Premium โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องดนตรีไทย และห้องดนตรีสากล อาคารพระบรมคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องดนตรีไทย และห้องดนตรีสากล อาคารพระบรมคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งชุดควบคุมการเข้า-ออก ประตูทางเข้าโถงลิฟต์ ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งชุดควบคุมการเข้า-ออก ประตูทางเข้าโถงลิฟต์ ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถโดยสารปรับอากาศมินิบัส ขนาดไม่ต่ำกว่า 20 ที่นั่ง อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถโดยสารปรับอากาศมินิบัส ขนาดไม่ต่ำกว่า 20 ที่นั่ง อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างชุดระบบฝึกทักษะทางการพยาบาลแบบเสมือนจริง (Virtual Reality) พร้อมสถานการณ์ 6 สถานการณ์ และสถานการณ์จำลองผ่าน Web Based 1 สถานการณ์ อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างชุดระบบฝึกทักษะทางการพยาบาลแบบเสมือนจริง (Virtual Reality) พร้อมสถานการณ์ 6 สถานการณ์ และสถานการณ์จำลองผ่าน Web Based 1 สถานการณ์ อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผ่นฝึกการฉีดยาอเนกประสงค์ จำนวน ๑๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผ่นฝึกการฉีดยาอเนกประสงค์ จำนวน ๑๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้กรองน้ำดื่มร้อน-เย็น จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้กรองน้ำดื่มร้อน-เย็น จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง