ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการพยาบาล และวัสดุสิ้นเปลือง ภายในห้องปฏิบัติการพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการพยาบาล และวัสดุสิ้นเปลือง ภายในห้องปฏิบัติการพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ระบบห้องเรียน Hybrid อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา ห้อง๗๐๑,๗๐๒,๗๐๓,๗๐๔,๗๐๘,๗๑๐,๙๐๗,๙๐๘ และห้องประชุมกระจก ชั้น ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ระบบห้องเรียน Hybrid อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา ห้อง ๗๐๑,๗๐๒,๗๐๓,๗๐๔,๗๐๘,๗๑๐,๙๐๗,๙๐๘ และห้องประชุมกระจก ชั้น ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน 43 เครื่อง ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน 43 เครื่อง ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบงานสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ BI (Phase1 และ Phase 2) ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบงานสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ BI (Phase1 และ Phase 2) ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต่ออายุสมาชิกฐานข้อมูลออนไลน์ทางการพยาบาล CINAHL Complete โดยเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต่ออายุสมาชิกฐานข้อมูลออนไลน์ทางการพยาบาล CINAHL Complete โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องพัก สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องพัก สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด และระบบควบคุมการเปิด-ปิดประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด และระบบควบคุมการเปิด-ปิดประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมารถบัสไปศึกษาดูงาน หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยบาดแผล ออสโตมีและควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเหมารถบัสไปศึกษาดูงาน หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยบาดแผล ออสโตมีและควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง