ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบโอโซน อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบโอโซน อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหอผึ่งน้ำระบายความร้อนด้วยน้ำ สำหรับระบบปรับอากาศ ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหอผึ่งน้ำระบายความร้อนด้วยน้ำ สำหรับระบบปรับอากาศ ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการ Open House STIN พาน้องเตรียมตัวสู่การเป็นพยาบาลมืออาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการ Open House STIN พาน้องเตรียมตัวสู่การเป็นพยาบาลมืออาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อวิดีทัศน์นำเสนอเกี่ยวกับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อวิดีทัศน์นำเสนอเกี่ยวกับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (SSD) จำนวน 429 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (SSD) จำนวน 429 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ต่อสัญญาโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ (Trend Micro) ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ต่อสัญญาโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ (Trend Micro) ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบเครือข่ายอาคารพระบรมคุณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบเครือข่ายอาคารพระบรมคุณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรอยรั่วน้ำฝนซึมทางเข้าอาคาร P-Cast ขอบกระจกห้องพัก 2408 ชั้น 24 และรอยต่อชั้นดาดฟ้า ชั้น 25 อาคารสิรินธรานุสรณ์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรอยรั่วน้ำฝนซึมทางเข้าอาคาร P-Cast ขอบกระจกห้องพัก 2408 ชั้น 24 และรอยต่อชั้นดาดฟ้า ชั้น 25 อาคารสิรินธรานุสรณ์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ติดตั้งระบบเครือข่ายอาคารพระบรมคุณ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนท่อเมนประปาย่อยภายในห้องสุขาชาย – หญิง ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนท่อเมนประปาย่อยภายในห้องสุขาชาย - หญิง ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง