ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ และตู้ควบคุมการเปิดปิดเครื่องปรับอากาศ (ตู้ Timer) ห้อง Data Center อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Comments are closed.