ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจ Defibrillator อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Comments are closed.