ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหุ่นจำลองช่วยฟื้นคืนชีพมีสัญญาณไฟแสดงการไหลเวียน อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Comments are closed.