ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะและถังรองนํ้า สำหรับห้องนํ้า หอพักและห้องคอมมอนรูม อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Comments are closed.