ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย สารสนเทศ (Information Security Management System ISMS) ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC ๒๗๐๐๑๒๐๒๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Comments are closed.