ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อและติดตั้งอุปกรณ์ระบบภาพและเสียง ห้องประชุม 502 ,ห้องเรียน 404 และ 406 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Comments are closed.