ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สำหรับงานระบบบำบัดน้ำเสียแบบจานหมุนชีวภาพ อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Comments are closed.