ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรักษาความสะอาด ดูแลสวนและภูมิทัศน์ อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐พรรษา ระหว่าง ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ – ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Comments are closed.