ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรักษาความสะอาด ดูแลสวนและภูมิทัศน์ อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา ระหว่างวันที่ ๑๖ มกราคม – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Comments are closed.