ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบภาพและเสียง พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้งห้องประชุมศักรินทรภักดี อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Comments are closed.