ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรักษาความสะอาด ดูแลสวนและภูมิทัศน์ อาคารสิรินทรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา ระหว่างวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Comments are closed.