ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริหารอาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา งานวิศวกรรมบำรุงรักษาอาคารระหว่างวันที่ ๑๖ มีนาคม – ๑๕ เมษายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Comments are closed.