ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓ จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสถาบันการ พยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

Comments are closed.