ประชาคมนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 – 4

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดประชาคมนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 – 4 ขึ้นในรูปแบบออนไลน์ผ่านทาง Facebook สถาบัน โดยจัดขึ้นในวันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.20 น. โดยผู้บริหารสถาบัน

Comments are closed.