ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนในการดำเนินกิจกรรมประสานกับเครือข่าย

วันที่ 22 พ.ค. 2563 ศูนย์บริการการพยาบาลได้จัดประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนในการดำเนินกิจกรรมประสานกับเครือข่าย โดยได้มี บริษัท SCG  เข้ามานำเสนอการออกแบบ application telemedicine  เพื่อให้บริการวิชาการระบบพยาบาลทางไกลและการให้คำปรึกษาในการคัดกรองโควิด19 และการให้คำปรึกษา

Comments are closed.