พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

21 ตุลาคม 2562 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อาคารพระบรมคุณ โดยมีหน่วยงานต่างๆ ในสภากาชาดไทย และหน่วยงานใกล้เคียงเข้าร่วมพิธี

Comments are closed.