พิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย จัดพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2563 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ ณ บริเวณโถงอาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา  โดยมีบุคลากรสถาบันร่วมพิธี และวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปียังถือเป็นชาติและวันพ่อแห่งชาติอีกด้วย

Comments are closed.