รับมอบเงินบริจาค

คุณดาริกา อดุลพันธ์ และครอบครัว บริจาคเงิน จำนวน 500,000 บาท เพื่อสมทบทุน โครงการก่อสร้างอาคารเรียนและหอพัก สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

Comments are closed.