รางวัลชนะเลิศ วอลเล่ย์บอลหญิง การแข่งขันกีฬากาวน์เกมส์

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย  ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬากาวน์เกมส์ ระหว่างวันที่ 8 – 25 มกราคม 2563 จัดโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การแข่งขันกีฬากาวน์เกมส์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคีและสานสัมพันธ์ระหว่างคณะ ประกอบด้วยคณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ และสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยสถาบันได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 4 ชนิดกีฬาได้แก่ วอลเล่ย์บอล บาสเกตบอล เทเบิลเทนนิส และฟุตซอล โดยได้รับรางวัล ดังนี้

  1. กีฬาวอลเล่ย์บอล ประเภททีมหญิง ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ
  2. กีฬาวอลเล่ย์บอล ประเภททีมชาย  ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
  3. กีฬาบาสเกตบอล ประเภททีมหญิง ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

Comments are closed.