รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลสาธารณภัย นำนักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย  จัดการเรียนสอนรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลสาธารณภัย  โดยได้นำศึกษาไปฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ณ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ในวันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา

Comments are closed.