ร่วมจัดนิทรรศการ ในงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 24 โครงการ “เลือกแนวทาง…วางอนาคต”

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้ร่วมจัดนิทรรศการ ในงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 24 โครงการ “เลือกแนวทาง…วางอนาคต” ที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร ที่เปิดสอนในระดับอุดมศึกษาของสถาบัน การแนะนำหลักสูตร ให้แก่ นักเรียน อาจารย์แนะแนว ผู้ปกครอง และผู้สนใจทั่วไป 

Comments are closed.