ร่วมพิธีถวายราชสักการะและบำเพ็ญพระราชกุศล ที่สภาการพยาบาล

12 ตุลาคม 2563 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย นำโดยอาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ วศะรงรอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากรสถาบัน ร่วมพิธีถวายราชสักการะและบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องโถง ชั้น 4 อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล

 

Comments are closed.