วันปิยมหาราช

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยสโมสรนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีนำคณะนักศึกษาพยาบาล ร่วมวางพวงมาลาสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ณ ลานพระบรมทรงม้า
และในโอกาสเดียวกันนี้นักศึกษายังได้นำพวงมาลาเพื่อสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ พระบรมรูป 2 รัชกาล จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยอีกด้วย

Comments are closed.