สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประชุมวิชาการเรื่อง “การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการพยาบาล”

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการเรื่อง “การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการพยาบาล” ในวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพ สีลม กรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนไปสู่การวิจัยและนวัตกรรม และการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลให้เจริญก้าวหน้าโดยการเพิ่มคุณค่าและคุณภาพของการปฏิบัติงานด้วยการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนทางการพยาบาล รวมถึงได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดในเรื่องเทคนิคการเรียนการสอนสมัยใหม่เพื่อให้เกิดการวิจัยและนวัตกรรม และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างอาจารย์ พยาบาลวิชาชีพ และนักวิจัยในระดับอุดมศึกษา ในการนี้ ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม จึงขอเชิญอาจารย์และบุคลากรทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว ส่งรายชื่อมาที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2562 สอบถามเพิ่มเติม โทรภายใน หมายเลข 283

Comments are closed.