สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดประชุมฟื้นฟูวิชาการ เรื่อง “Updated Competency of Nurse Practitioner in Disruptive World”

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดประชุมฟื้นฟูวิชาการ  เรื่อง “Updated Competency of Nurse Practitioner in Disruptive World” ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม ถึง 4 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าประชุมจำนวน 122 คน

Comments are closed.