สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ขอแสดงความยินดี นักศึกษาที่ได้รับทุนรางวัล “คุณขวัญจิรา สิวายะวิโรจน์” ประจำปีการศึกษา 2564

ขอแสดงความยินดี 👏

                    1.นายกิตบดี                    ศรีเสน       นักศึกษาชั้นปีที่ 3

                    2.นายสัญญเมศร์              รามทิม      นักศึกษาชั้นปีที่ 3

👉ได้รับรับทุนรางวัล “คุณขวัญจิรา สิวายะวิโรจน์” ประจำปีการศึกษา 2564 ให้แก่ นักศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และทำงานเพื่อส่วนรวม

Comments are closed.