เข้าศึกษาดูงานการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย นำโดยอาจารย์และนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เข้าศึกษาดูงานการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่

Comments are closed.