เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง จ้าง จ้างบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓

Comments are closed.