เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย (CCTV) เพิ่มเติม

Comments are closed.