แสดงความยินดี

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหารมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุลีพร เชาวน์เมธากิจ ในโอกาสได้รับมอบเข็มเชิดชูเกียรติ สำหรับผู้ทำคุณประโยชน์ ในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการและมอบเข็มศาลยุติธรรมสำหรับผู้ทำคุณประโยชน์  จากศาลยุติธรรม เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563

Comments are closed.