🏥สถาบันการพยาบาลศรีสวีนทิรา สภากาชาดไทย 🎉 ขอแสดงความยินดีกับ🙍‍♀️นางสาวปริญญา ใจธรรม และ นางสาวปราณปริยา ศรีแพรศรี นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 🏆ได้รับ “รางวัลชมเชย” 👉 จากคณะกรรมการศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล

  🏥สถาบันการพยาบาลศรีสวีนทิรา สภากาชาดไทย  🎉 ขอแสดงความยินดีกับ 

          🙍‍♀️นางสาวปริญญา ใจธรรม และ 🙍‍♀️นางสาวปราณปริยา ศรีแพรศรี นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3  🏆ได้รับ “รางวัลชมเชย”  👉 จากคณะกรรมการศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล
           ✍️การประกวดผลงานการส่งเสริมจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล ประจำปี 2564
           🖼 ชื่อผลงาน “Integrity of heart with STIN”
           🤵‍♀โดยมีอาจารย์ญานิศา ดวงเดือน เป็นที่ปรึกษากิจกรรม

          #ExpertswiththeHeart
          #STIN

Comments are closed.