ประกาศขายทอดตลาด_3

ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง “การขายทอดตลาด ครุภัณฑ์เสื่อมสภาพและชำรุด”

     ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง  "การขายทอดตลาด ครุภัณฑ์เสื่อมสภาพและชำรุด"        ด้วยสถาบัน มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์เสื่อสภาพฯ จำนวน 106 รายการ         ท่านใดสนใจ (บุคคลธรรมด ...

TV-PR ด้วยรักและผูกพัน

🙇ขอเชิญบุคลากรสถาบัน ร่วมงาน ❤️”ด้วยรักและผูกพัน” 💝

         สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย🙇ขอเชิญบุคลากรสถาบัน ร่วมงาน ❤️"ด้วยรักและผูกพัน" 💝        ในวันพุธที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น.          ณ หอประชุมศักรินทรภักดี ชั ...

Longcovid_poster

ขอเชิญ เข้าร่วมการอบรมวิชาการ ” Post & Long-COVID-19 Conditions: Evidence, Treatment &Care, Rehabilitation and Recovery”

               ศูนย์บริการการพยาบาล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ร่วมกับ สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี ขอเชิญ แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางสุขภาพ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมการอบรมวิชาการ “Post&Long-COVID-19 Conditions: ...

ขอเชิญชวนประชาคม สถาบันการพยาบาลศรีสวริน

ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตามเกณฑ์ AUN-QA

           ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตามเกณฑ์ AUN-QA สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปีการศึกษา 2564  วันที่ 8 กันยายน 2565  ณ ห้องประชุม 911 ชั้น 9 อาค ...

297039498_3196154140646016_2488901867219898698_n

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายคำสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565

         เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565  เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิ ...

301132295_3212444252350338_8666716239460211321_n

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2563

        เมื่อวันที่23 สิงหาคม 2565  สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปีการศึกษา 2563        โดยมีนายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธี  ผู้ช่วยศาสตราจาร ...

300978013_3211552815772815_1110673190909282764_n

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลสมเด็ ...

299148209_3204614193133344_5586392090934689983_n

“STIN อาสา” ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชน เขตดินแดง เป็นจิตอาสาปฐมพยาบาล และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาเข้าร่วมงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

         เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565 จิตอาสานักศึกษาพยาบาล ในโครงการ “ STIN อาสา ” สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย นำโดย ผศ.ปัญจพาณ์ สุขโข ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชน เขตดินแดง เป็นจิตอาสาปฐมพยาบาล และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาเข้าร่วมงานเทศน์มห ...

298616168_3203577876570309_7816866122530160577_n

พิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคา 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พร้อมผู้บริหาร บุคลากรสถาบันและนักศึกษาพยาบาล ร่วมพิธีลงนามถวายพะพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริ ...

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ประจำปีการศึกษา 2565 กำหนดการรับสมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตรมห ...