👏ขอแสดงความยินดี 👏👩‍💼นางสาวสกุลทิพย์ ปริวัฒน์บวร นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

        สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
👏ขอแสดงความยินดี 👏
       👩‍💼นางสาวสกุลทิพย์ ปริวัฒน์บวร นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
       👉ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติพร้อมด้วยสายสะพายและใบประกาศเกียรติคุณ 🪙”รางวัลสุดยอดเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2564″
       ☝️จากศูนย์ให้คำปรึกษากิจกรรมเพื่อสังคม (องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขที่ 2427) ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ เด็ก เยาวชน ที่มีผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์มาอย่างต่อเนื่อง
      #ExpertswiththeHeart
      #STIN

Comments are closed.