1666710476180-ขยายรับสมัคร-3-ตำแหน่ง

ประกาศขยายการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นบุคลากรสถาบัน ในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยบริหารกายภาพและหอพัก นายช่างเทคนิค และนายช่างโยธา

ประกาศขยายการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นบุคลากรสถาบัน ในตำแหน่งนายช่าง และช่างโยธา ใบสมัครงาน

1666370205417ขยาย

ประกาศขยายการรับสมัครงานสอบแข่งขันฯ ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ห้องปฏิบัติการพยาบาล)

ประกาศขยายการรับสมัครงานสอบแข่งขันฯ ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ใบสมัครงาน