-ผอ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริการการพยาบาล

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริการการพยาบาล

TP-STIN-ผอ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเข้ารับการสัมภาษณ์ เพื ...

Banner ป.ตรี รอบ port ลงเฟส

ประกาศสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 ประเภทแฟ้มประวัติผลงาน (Portfolio)

ดาวน์โหลดประกาศได้ที่ เรื่อง ประเภทแฟ้มประวัติผลงาน (Portfolio) สมัครได้ที่ https://edu.stin.ac.th/

DSC_9969

วันที่ 21 ตุลาคม 2566 พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วันเสาร์ ที่ 21 ตุลาคม 2566สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ เป็นประธานวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีโ ...

LINE_ALBUM_2023.10.18_๒๓๑๐๑๘_27

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปีการศึกษา 2565

วันนี้ เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิ ...

Untitled-1

ขอเชิญทุกท่านรับชมการถ่ายทอดสดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภา ...

..jpg

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน

632286

กิจกรรม NS with Integrity of heart ภายใต้โครงการเสริมหลักสูตรที่บ่มเพาะคุณลักษณะSTIN ของนักศึกษาพยาบาล

🏥กลุ่มแกนนำนักศึกษาพยาบาล STIN_Ethics▪️สโมสรนักศึกษา ▪️สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์▪️สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 👉จัดกิจกรรม NS with Integrity of heart ภายใต้โครงการเสริมหลักสูตรที่บ่มเพาะคุณล ...

“เทคนิคความสำเร็จในทุนวิจัยระดับชาติ การ

ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม Quick Win: Research Sharing

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม Quick Win: Research Sharing เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการขอทุนวิจัยระดับชาติ การนำเสนองานระดับนานาชาติ และการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารนานาชาติกลุ่ม Q1 ให้กับอาจารย์ที่สนใจ ในวันอังคาร ที่ 12 กันยายน 2566 เวล ...

new 2

ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง รายชื่อนักศึกษาพยาบาลที่ได้รับรางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่นของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ และสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทยฯ