-19

ประกาศสถาบัน

สืบเนื่องจากที่มีข่าวว่า บุคลากรสถาบันติดเชื้อโควิด -19 สถาบันขอยืนยันว่า ณ ขณะนี้ยังไม่มีบุคลากรสถาบันคนใดติดเชื้อโควิด-19

18324

กราบขอพรผู้มีอุปการคุณและมอบของขวัญเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้ากราบขอพร จากผู้มีอุปการคุณและมอบของขวัญเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2564 #gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .galle ...