IMG_3879

จัดกิจกรรม STIN ร่วมใจบริจาคโลหิต เทิดไท้องค์ราชัน รอบที่ 2

หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้จัดกิจกรรม STIN ร่วมใจบริจาคโลหิต เทิดไท้องค์ราชัน รอบที่ 2  ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ขึ้น โดยจัดขึ้นในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใ ...

IMG_3864

จัดกิจกรรมชวนกันทำดีเพื่อผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส

หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้จัดกิจกรรมชวนกันทำดีเพื่อผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ขึ้นในวันพุธที่ 12 และ วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มูลนิธิสงค์เคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย โดยมีนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม โดยมีการจัดกิ ...

S__3743752

โครงการพัฒนาคุณลักษณะ STIN ด้านสาธารณภัย (I CAN DO CPR) กิจกรรมพัฒนาความรู้ด้านสาธารณภัยและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ( Basic CPR ) นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะ STIN ด้านสาธารณภัย ( I CAN DO CPR) โดยมีกิจกรรมพัฒนาความรู้ด้านสาธารณภัยและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ( Basic CPR ) ให้แก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 ซึ่งครั้งนี้นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 เป็นวิท ...

3112020_200203_0002

EnglishJournal Club ครั้งที่ 1

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษ EnglishJournal Club  ครั้งที่ 1 ในวันที่ 27 มกราคม 63 เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดยกำหนดจัดทุกวันจันทร์ สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน ที่ห้อง 308 ขอเชิญผู้สนใจเข ...

stin01 (2)

กิจกรรมชวนกันทำดีเพื่อผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส

หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้จัดกิจกรรมชวนกันทำดีเพื่อผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสขึ้น ในวันพุธที่ 15 และ วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 ณ มูลนิธิสงค์เคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย โดยมีนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม มีก ...

IMG_3162

โครงการพัฒนาคุณลักษณะ STIN ด้านสาธารณภัย (I CAN DO CPR)

หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณลักษณะ STIN  ได้จัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะ STIN ด้านสาธารณภัย (I CAN DO CPR)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาพยาบาลทั้ง 4 ชั้นปี มีความรู้ และทักษะ ในเรื่องสาธารณภัย การทำ ...

IMG_3360

กิจกรรมบริจาคโลหิต เทิดไท้องค์ราชัน

หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้จัดกิจกรรม STIN ร่วมใจบริจาคโลหิต เทิดไท้องค์ราชัน  ประจำเดือนมกราคม 2563 ขึ้น ในวันที่ 27 มกราคม 2563 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษ ...

2112020_200123_0062

Shootout Season # 2

ฝ่ายกีฬา สโสรนักศึกษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้จัดกิจกรรม Shootout Season 2 ขึ้น ในวันที่ 13 และ 20 มกราคม 2562 ณ สนามกีฬา ชั้น 10 อาคารสิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาแชร์บอลเพื่อสานสัมพันธภาพและความสามัคคีระห ...

STIN_15

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยการแพทย์ แห่งเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ — ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุขุมา ฐิติพลธำรง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ พร้อมด้วยคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์และคณบดีสำนักวิชาบัณฑิตศึกษา ต้อนรับศาสตราจารย์ โทชิกิ มิซุโนะ ผู้อำนวยการศูนย์แลกเปลี่ยนทางวิชาการนานาชาติ ...

5251

โครงการอาจารย์เยาวชนจิตอาสาสร้างเสริมสุขภาพเยาวชนในชุมชน ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก

โครงการอาจารย์เยาวชนจิตอาสาสร้างเสริมสุขภาพเยาวชนในชุมชน ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก ในชุมชนนุรู้ลอิสลามคลองสี่ (วังเล็ก) ในวันที่18มกราคม 2563 ณ ชุมชนนุรู้ลอิสลามคลองสี่ (วังเล็ก) เขตมีนบุรี โดยมีกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ให้ความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ...