สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล(เบื้องต้น)

         ศูนย์บริการการพยาบาล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ร่วมกับ คณะกรรมการชมรมผู้สูงวัยเอสติน จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล(เบื้องต้น) ในการส่งเสริมสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ ให้แก่สมาช ...

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2565

       เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยจัดกิจกรรม  "Big Cleaning Day ประจำปี 2565"         โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ  อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประธานใ ...

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยจัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาการพยาบาลเด็กกับการบริการวิชาการให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ

      เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2565 จิตอาสานักศึกษาพยาบาล ในโครงการ “STIN อาสา”สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย      นำโดย ผศ.ปัญจพาณ์ สุขโข ร่วมกับ สโมสรโรตารีกรุงเทพ 70 ได้จัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาการพยาบาลเด็กกับก ...

STIN อาสา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย รุดช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ผู้ประสบภัยเพลิงไหม้ชุมชนบ่อนไก่

     "STIN อาสา"  สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย รุดช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ผู้ประสบภัยเพลิงไหม้ชุมชนบ่อนไก่       ในวันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 16.00 น. ภายหลังเหตุการณ์เพลิงไหม้ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ ถนนพระรามที่ 4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวั ...

1654679067527

การรับสมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปีการศึกษา 2565

    ประชาสัมพันธ์การรับสมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปีการศึกษา 2565https://stin.ac.th/wp-content/uploads/2022/06/8-6-2565/PR-STIN-M.N.S.-Recruitment-2022.mp4

S__37453853

กิจกรรม STIN รวมใจปันโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้จัดกิจกรรม STIN รวมใจปันโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565ขึ้น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 โดยมีบุคลากรสถาบันและนักศึกษาพยาบาลเข ...

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

การประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 40 วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 17.30 น. ------------------------------------------------------------------------------ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ...

ขั้นตอนการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธ

ขั้นตอนการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี

               ขั้นตอนการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย   #gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: cente ...

รูปภาพ3

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย  โดย หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 โดยเป็นการจัดกิจกรรม ผ่านช่องทางออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 - ...

-ประกาศรายชื่อ-จนท

ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานในสถาบัน ปีงบประมาณ 2565 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ประจำศูนย์บริการการพยาบาล ประกาศรายชื่อ