3_1

ร่วมงาน Medical Drama for Inter Professional Education

          ในวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ประธานคณะทำงาน พร้อมกับคณาจารย์คณะทำงานพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบสหสาขาวิชาชีพ และนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 และ 4 เข้าร่วมงาน M ...

DSC_7037

กิจกรรมสรงน้ำพระ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ กิจกรรมโหวตผู้แต่งกายด้วยผ้าไทยสวยงาม (ขวัญใจชุดไทย) ภายใต้กิจกรรมวันกตัญญู ปี 2564 ณ โถงอาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา เพื่อเป็นการอนุรักษ์ความเป็นไทยและเอกล ...

DSC_0094

พิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 2  เมษายน 2664 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดพิธีลงนามถวายพระพร  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  2 เมษายน 2564  นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด ...